Đối với tiền nghỉ phép năm thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Bên cạnh những vấn đề về tra cứu thuế thu nhập cá nhân, nhiều doanh nghiệp hiện nay đang gặp vấn đề về tiền nghỉ phép năm. Theo đó, tiền nghỉ phép năm có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không đang là vấn đề được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 về khoản thu nhập chịu thuế là tiền lương, tiền công:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: 

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; 

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.”

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 111 Bộ Luật lao động 2012 cũng có quy định cụ thể về việc nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương của người lao động cụ thể như sau:

“1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;…”

Theo quy định trên, ngày nghỉ hằng năm là chế độ nghỉ việc có lương của người lao động khi làm việc đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động. Khi nghỉ việc, nếu người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ (Điều 114 BLLĐ 2012). 

DN đã biết về quy định miễn thuế thu nhập cá nhân?

Thảo dược giúp ngủ ngon: Những điều bạn bắt buộc phải biết

Tại các doanh nghiệp việc người lao động chưa nghỉ hết phép năm là điều thường thấy, do vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động thì người sử dụng lao động cần phải thường xuyên cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật hiện nay để có thể vừa thực hiện đúng nghĩa vụ về thuế thu nhập cá nhân vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Như vậy đối chiếu với các quy định nêu trên có thể khẳng định, tiền nghỉ phép hàng năm là một khoản tiền lương mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động. Vậy nên, khoản tiền này được xác định là khoản thu nhập chịu thuế. Do vậy, các doanh nghiệp vẫn phải thực hiện việc đóng thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền nghỉ phép năm như bình thường.

Với những chia sẻ trên, hy vọng đã mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích, giải đáp được những vướng mắc liên quan đến việc nộp thuế thu nhập cá nhân đối với tiền nghỉ phép năm.